MSI FR620 / FX620 / FX620DX笔记本电脑的Windows 7驱动程序,应用程序,手册


微星笔记本FX620DX

下载 MSI FR620 / FX620 / FX620DX 笔记本电脑的Windows 7 32 / 64bit驱动程序,应用和手册。


选择相应的操作系统和驱动程序类型来缩小结果。

操作系统:
请按照以下顺序安装驱动程序。 1。 芯片组,2。 英特尔VGA,3。 nVidia的VGA,4。 音频,5。 LAN,6。 卡Reader7。 WLAN,8。 蓝牙,9。 触摸板,10。 英特尔MEI,11。 无线电开关,12。 其他
音频/声音
文件标题 发布日期 文件大小
Realtek高清晰音频(版本:6.0.1.6267)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2011-02-10
106.6 MB
芯片组
文件标题 发布日期 文件大小
英特尔(R)6系列芯片组(版本:9.2.0.1030)
Windows 7 32bit的
2011-08-10
2.52 MB
英特尔(R)6系列芯片组(版本:9.2.0.1030)
Windows 7 64bit的
2011-08-10
2.52 MB
英特尔快速存储技术(版本:11.1.0.1006)
Windows 7 32bit的
2012-05-04
11.33 MB
英特尔快速存储技术(版本:11.1.0.1006)
Windows 7 64bit的
2012-05-04
11.33 MB
英特尔管理引擎接口(版本:7.0.0.1144)
Windows 7 64bit的
2011-02-16
4.71 MB
英特尔管理引擎接口(版本:7.0.0.1144)
Windows 7 32bit的
2011-02-16
4.71 MB
视频/ VGA /显示器
文件标题 发布日期 文件大小
Beta_Nvidia VGA驱动程序(版本:8.17.12.8580)
Windows 7 32bit的
2011-12-13
159.24 MB
Beta_Nvidia VGA驱动程序(版本:8.17.12.8580)
Windows 7 64bit的
2011-12-13
208.82 MB
的NVIDIA GeForce GT 540M(版本:8.17.12.6812)
Windows 7 64bit的
2011-06-21
154.99 MB
的NVIDIA GeForce GT 540M(版本:8.17.12.6812)
Windows 7 32bit的
2011-06-21
117.26 MB
英特尔高清显卡家族(版本:8.15.10.2291)
Windows 7 32bit的
2011-03-04
64.9 MB
英特尔高清显卡家族(版本:8.15.10.2291)
Windows 7 64bit的
2011-03-04
79.89 MB
蓝牙
文件标题 发布日期 文件大小
英特尔蓝牙+高速Adapter_N130 / N1030(版本:1.0.78.20535)
Windows 7 32bit的
2011-07-05
149.07 MB
英特尔蓝牙+高速Adapter_N130 / N1030(版本:1.0.78.20535)
Windows 7 64bit的
2011-07-05
149.07 MB
海华Bluetooth_BT280(版本:3.0.02.298)
Windows 7 32bit的
2011-04-06
48.65 MB
海华Bluetooth_BT280(版本:3.0.02.298)
Windows 7 64bit的
2011-04-06
48.65 MB
无线网络连接/无线局域网
文件标题 发布日期 文件大小
Atheros无线LAN(版本:9.2.0.458)
Windows 7 32bit的
2012-01-17
17.58 MB
Atheros无线LAN(版本:9.2.0.458)
Windows 7 64bit的
2012-01-17
17.58 MB
英特尔无线局域网_crane峰(版本:14.3.0.6)
Windows 7 32bit的
2012-01-09
286.8 MB
英特尔无线局域网_crane峰(版本:14.3.0.6)
Windows 7 64bit的
2012-01-09
286.8 MB
LAN /网络
文件标题 发布日期 文件大小
Realtek网络(版本:7.043.0321.2011)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2011-02-10
5.51 MB
读卡器
文件标题 发布日期 文件大小
瑞昱读卡器(版本:6.1.7600.10010)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2012-01-10
8.08 MB
触摸板/鼠标
文件标题 发布日期 文件大小
Elantech触摸板的多(版本:8.0.5.4)
Windows 7 32bit的
2012-05-03
60.64 MB
Elantech触摸板的多(版本:8.0.5.4)
Windows 7 64bit的
2012-05-03
60.64 MB
USB /迅雷
文件标题 发布日期 文件大小
Beta_ NEC USB3.0驱动(版本:2.1.28.0)
Windows 7 64bit的
2011-12-13
17.64 MB
NEC USB驱动程序3.0(版本:2.0.30.0)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2011-02-10
15.98 MB
应用/工具
文件标题 发布日期 文件大小
S-酒吧2.0(版本:20.012.11099)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2012-12-06
4.99 MB
英特尔睿频监视器(20820)(版本:2.0.82.0)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2011-08-02
58.31 MB
Corel公司WinDVD2010(W7 3264,1005830)(版本:10.0.5.830)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2011-04-18
138.67 MB
易浏览器(w7 32,1309)(版本:1.3.0.9)
Windows 7 32bit的
2011-04-12
20.36 MB
易浏览器(版本:1.3.0.9)
Windows 7 64bit的
2011-04-12
20.43 MB
微星易脸部2.0(版本:2.0.0.25)
Windows 7 64bit的
2011-03-22
59.97 MB
电影PRO II(W7 32 / 64,1.0.0.10)(版本:1.0.0.10)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2011-03-22
2.69 MB
过长,iCharger(W7 32 / 64,1.0.104)(版本:1.0.104)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2011-03-22
0.52 MB
电池Caliration(W7 32 / 64,1.0.1012.0301)(版本:1.0.1012.0301)
Windows 7 64bit的
2011-03-22
1.69 MB
MSI THX音效实用程序(版本:1.02.11)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2011-01-25
11.45 MB
微星THX EQ音效实用程序(版本:1.00.14)
窗户7 32bit时,Windows 7 64bit
2011-01-25
2.05 MB

写一个评论

您的电子邮件地址将不会被公开。 必填 *